Be Your Own Best Coach

Valmennusten työkaluja ja metodejamme

Tällä sivulla on esimerkkejä ja tiivistelmiä valmennustemme työkaluista ja metodeista. Klikkaa ja lue tarkemmin tai kysy lisää, kerromme mielellämme.

Asiakkaan tarpeisiin muotoiltu prosessi

Muotoilemme valmennusprosessit sekä yksilöiden henkilökohtaisiin tarpeisiin, että yritysasiakkaille kokonaisuuksina, vaikuttaviksi valmennuspaketeiksi. Monissa prosesseissa ja laajemmissa projekteissa on mukana myös muita asiantuntijoita työskentelemässä valmennusprosessin teemojen mukaisesti. Näitä teemoja voivat olla esimerkiksi johtaminen, tiimit, viestintä, työnohjaus, hyvinvointi tai ravitsemus. Kerro tarpeesi, me kerromme miten voisimme auttaa.

Be Your Own Best Coach -työkalut ja menetelmä

Be Your Own Best Coach -ajattelun perustana on luottamus ihmisten potentiaaliin ja uudistumiskykyyn, itsenvalmentamisen ja -johtamisen taitoihin ja mahdollisuuksiin. Yksilöiden ja yhteisöjen kyvykkyys kohdata ja ratkaista pulmia ja yllättäviä käänteitä, sekä elää niiden kanssa ovat oleellinen osa hyvinvointia ja hyvintoimintaa. Yksilöt, tiimit ja kokonaiset organisaatiot voivat rakentaa kestävämpää menestystä ”sisäisen valmentajamallin” avulla. BYOBC-valmennus voi olla vaiheistettu kokonaisuus tai jotakin ajankohtaista tarvetta tai kehittämisteemaa tiiviimmin käsittelevä.

CLUES-valmennuskokonaisuus

CLUES-valmennus soveltuu ikään, kuntoon ja elämäntilanteeseen katsomatta kaikille. Siitä hyötyvät niin urheilijat ja kuntoilijat kuin työelämän kuormitusta selvittävät tai muuten omasta jaksamisesta ja palautumisesta sekä potentiaalista kiinnostuneet. Valmennus alkaa huipputarkalla EKG-pohjaisella sykevälivaihtelumittauksella. Tuloksia tarkastellaan yksilöllisessä valmennuksessa, jonka jälkeen valmennus tuo palautumiseen ja tasapainoon johtavia vinkkejä ja harjoituksia. CLUES voi olla osa muuta valmennuskokonaisuutta tai itsenäinen valmennus. CLUES soveltuu myös tiimien ja laajempien ryhmien hyvinvointiohjelmaksi.

Co-Active® Coaching

Co-Active Coaching -valmennus tähtää tasapainoiseen ja uudenlaiseen tietoisuuteen itsestäsi, sekä dynaamiseen valintojen ja päätösten tekoon elämässäsi. Valmennus rakentaa joustavuutta ja rohkeutta. Työskentely valmentajan kanssa on intensiivistä, rikastavaa ja yksilöllistä yhteistyötä. Voit heittäytyä uteliaisuuteen itseäsi kohtaan luottavaisesti, ja tehdä rohkeita aloitteita ja kokeiluja. Jos haet muutosta, haluat ottaa uusia askeleita, tehdä uusia valintoja tai ymmärtää omia ajatuksiasi ja tekojasi syvällisemmin, niin hyödyt tästä valmennuksesta. Co-Active käy yhtä hyvin johtajille ja työelämässä pitkään toimineille kuin nuorille ja kokemattomille.

GLOWUP-prosessi ja työkalut

GLOWUP keskittyy yksilöihin, mutta vahvistaa ryhmässä toimimista ja vastuuta omista teoista.  GLOWUP-työskentely tukee yksilön kykyä toimia ryhmässä ja organisaatiossa avoimemmin ja tasapainoisemmin, omaa toimintaa aktiivisesti arvioiden. GLOWUP soveltuu yksilöiden kehittämistarpeisiin sekä yritysten ja yhteisöjen kehittämiskokonaisuuksiin. Menetelmä vahvistaa itsetuntemusta ja tuo voimavaroja sekä uusia konkreettisia työkaluja omien tekojen vaikuttavampaan suuntaamiseen. GLOWUP-menetelmä yhdistää psykologisen, viestinnällisen, toiminnallisen ja filosofisen näkökulman useiden eri harjoitusten, kokeilujen ja arjen tekemisen äärellä – vaikuttavalla tavalla. GLOWUP-työkaluja ja työskentelyä voi hyödyntää itsenäisesti ja ohjattuna, sekä työyhteisössä laajemmin.

Hyvinvoinnin johtamisen ja verkostojen palvelumuotoilu

Tuotamme vuorovaikutteisia ja fasilitoivia sekä muotoiltuja konsepteja hyvinvointiohjelmiin yrityksille ja yhteisöille. Muotoiltu konsepti ja prosessi tarkoittavat sitä, että hyvinvointiohjelmat palvelut, toiminnot, viestintä, erilaiset materiaalit, teemat, esitykset ja verkkosivut sekä arviointi on johdonmukaisesti muotoiltua ja visuaalisesti tunnistettavaa. Ne voivat olla myös yrityksen ja yhteisön ”näköisiä” tai heille nimenomaan räätälöityjä. Kysy referenssejämme!

Lead&Live hyvinvointi- ja johtamistapahtumakonsepti

Lead&Live -viestissä yhdistyvät ja rakentuvat teemat: vastuu itsestä, uskallus, motivaatio, uteliaisuus, keskeneräisyyden hyväksyminen ja siitä huolimatta ”fearless action” eli toiminta ilman pelkoa. Oman elämänsä johtaminen ja sen eteneminen ei aina tarkoita suuria ponnistuksia, vaikka niillekin tulee joskus mahdollisuus. Kutsumme tutkimaan omia mahdollisuuksia uusista perspektiiveistä, olipa kyse kehon, ajattelun tai toiminnan ja johtamisen kysymyksistä. Ajattelemme, että ihmiset ovat pystyviä, luovia ja kokonaisia sellaisina kuin ovat. Kaikki lähtökohdat ovat siis olemassa Oman Elämänsä ja Työnsä Johtamiseen – yhä vaikuttavammin. Tapahtuman muoto ja sisältö tarjoilevat näkökulmia tämän potentiaalin tutkimiseen sekä yksilöille että yritysten tiimeille tai ryhmille. Muotoilemme tapahtumat ja tilaisuudet asiakkaan tarpeisiin. Hyppää mukaan!

EFECTOR - Evolving Bodies - Vaikuttavaa kehonhallintaa

Efectorin valmennukset, kurssit ja ohjaukset perustuvat Elina Pihlajamäen pitkään ja laaja-alaiseen kokemukseen ja koulutukseen kehonhallinnan alalta. Harjoitusten pohja on Pilateksessa ja Method Putkisto -harjoittelussa joiden lisäksi Efectorissa on laaja asiantuntemus taukoliikunnasta ja muusta omaehtoisesta kuntouttavasta liikunnasta sekä urheilijoiden kehonhuollosta. Yhteistyössä Efectorin kanssa tuotamme valmennukset, kurssit ja työhyvinvointiohjelmat eri kokoisille ryhmille, yrityksille ja organisaatioille. Lead&Live -hyvinvointitapahtumakonsepti on Thewind Oy:n ja Efector Oy:n yhteinen.