Johdon ja tiimien kehittämisen tuki

Kokemusta ja työkaluja johdon ja tiimien toiminnan kehittämiseen

Tuotamme palveluja ja projekteja johdon ja tiimien toiminnan kehittämiseen. Asiakkaan tilanteesta riippuen tukipalveluksi voi soveltua eri lähestymistapa. Kuvaa meille tarpeesi tai tilanteesi, osaamme ehdottaa etenemismallin.

Niitä voivat olla esimerkiksi:

  • Johdon valmennuspalvelut: yksilöille, johtoryhmän valmennukset, tiimien valmennuskokonaisuudet
  • Johdon ja tiimin toiminnan tilannekartoitus, ongelmanratkaisun tai kehittämiskohteen määrittelyprojekti
  • Sisäisen viestinnän kehittämisprojektit
  • Organisaatiokulttuurin kehittämisen valmennus- ja tukiprosessit
  • Visio- ja strategiatyöskentely
  • Laadun ja laadukkaan projektinhallinnan kehittäminen
  • Kehityskeskustelut ja työnohjaukset
  • Kokonaisvaltainen johtamisen kehittämisprojekti, johon sitoudumme pidemmäksi määräajaksi tai toistaiseksi
  • Hyvän hallintotavan määrittelyprojektit ja konsultoinnit

Johdon ja esimiesten valmennukset

Tiimien toiminta ja laatu

Organisaatiokulttuuri ja -viestintä

Visiot ja strategiat