GLOWUP on kehittämisen prosessimalli

GLOWUP keskittyy yksilöiden ohjaamiseen, mutta se on erityisen tehokas ryhmien ja yritysten yhteisenä prosessina.

Se on kehittämismenetelmä, joka tukee yksilön kykyä ottaa paremmin vastuuta omista teoista työssä ja elämässä. Menetelmän tulokset näkyvät vaikuttavampana toimintana, rohkeampina päätöksinä, uusina verkostoina ja viestinnän kehittymisenä. GLOWUP-työskentely tukee yksilön kykyä toimia ryhmässä ja organisaatiossa avoimemmin ja tasapainoisemmin, omaa toimintaa aktiivisesti arvioiden.

GLOWUP soveltuu yksilöiden henkilökohtaisiin kehittämistarpeisiin sekä yritysten ja yhteisöjen kehittämiskokonaisuuksiin. Sen tuottamat muutokset ovat hyödyllisiä yksilöille itselleen, organisaatioiden menestymiselle sekä yritysten kasvulle. GLOWUP nopeuttaa muutosprosessia ja tekee siitä konkreettisempaa. Se käynnistää ja tukee muutoksen alkua turvallisesti, kehittää yksilöiden ja yhteisön tapaa rakentaa toimia ja viestiä. Menetelmä vahvistaa yksilön kykyjä ottaa vastuuta kehittämällä itsetuntemusta, se tuo voimavaroja sekä uusia konkreettisia työkaluja omien tekojen vaikuttavampaan suuntaamiseen.

GLOWUP-menetelmä yhdistää psykologisen, viestinnällisen, toiminnallisen ja filosofisen näkökulman useiden eri harjoitusten, kokeilujen ja arjen tekemisen äärellä –  vaikuttavalla tavalla. Työskentelymalliin ovat vaikuttaneet mm. positiivisen psykogian lähestymistapa, hermeneuttinen filosofia, vuorovaikutuksen ja valmennuksen teoriat.

Voit tilata itsellesi menetelmästä kertovan kirjan: info@thewind.fi 

GLOWUP Circle - kehätyöskentelyssä on neljä teemaa, joilla työskentelet kysymystesi parissa.

GLOWUP prosessissa valitset oman työskentelytavan ja etenemisen tahdin

AWAKENING-vaiheessa keskityt etsimään ja löytämään niitä kysymyksiä, joihin haluat GLOWUP-prosessin aikana perehtyä. FINDING-vaiheessa havaitset tarkemmin mitä tapahtuu ja löydät lisää informaatiota toiminnastasi. BUILDING-vaihe ohjaa sinua suuntaamaan konkreettiseen uuteen toimintaan. SHARING-vaiheessa vielä vahvistat toimintaasi, viestintääsi ja vaikuttavuuttasi. Jokaisessa GLOWUP-vaiheessa kokeilet jotakin sinulle uutta tekemisen muotoa. GLOWUP perustuu omaan tilanteeseesi, sinulle tärkeiden elämän ja työelämän teemoihin. GLOWUP soveltuu johtajille ja esimiehille sekä koko henkilöstölle, eläköityvälle tai suuntaa hakevalle nuorelle. Kenelle tahansa.

Kehittämisen teemoja GLOWUP-prosessissa voivat olla vaikkapa

 • Jaksaminen, voimavarat, muutoksen hallinta
 • Uuden suunnan etsiminen, osaamisen kirkastaminen, uusien ideoiden löytäminen
 • Rohkeammat päätökset ja teot, eteenpäin pääseminen, uudistuminen
 • Verkostot, viestintä ja vuorovaikutus, sitoutuminen johonkin merkitykselliseen tavoitteeseen
 • Tiimin tai yrityksen yhteisen uuden toimintatavan rakentaminen

GLOWUP prosessien esimerkkejä ja hinnat

GLOWUP Yksilöprosessi

1590.-

 • 8 GLOWUP yksilöohjauskertaa (1,5 tuntia/kerta)
 • GLOWUP kirja ja arjen GLOWUP harjoitustyökalut, noin 50 kpl
 • Mahdollisuus osallistua toteutettaviin GLOWUP-ryhmäpäiviin tai muihin Thewind Oy:n webinaareihin
 • Maksu on mahdollista suorittaa osissa
GLOWUP Tiimiprosessi

790.-

 • Hinta 790.-/hlö
 • 4-10 hengen tiimille
 • 4 GLOWUP yksilöohjauskertaa (1,5 tuntia/kerta)
 • 4 yhteistä tiimiohjauskertaa
 • GLOWUP kirja ja arjen GLOWUP harjoitustyökalut, noin 50 kpl
 • Mahdollisuus osallistua toteutettaviin avoimiin GLOWUP-ryhmäpäiviin tai muihin Thewind Oy:n webinaareihin
 • Maksu on mahdollista suorittaa osissa ohjelman edetessä
GLOWUP RYHMÄPÄIVÄ / CAMP

290.-

 • GLOWUP Ryhmäpäivä 6 tuntia, alk. 290.- /hlö
 • GLOWUP CAMP 10-16 tuntia, alk. 490.- /hlö
 • Intensiivipäivä jossa syvennetään teemoja ryhmässä
 • Ryhmäpäivän kustannus lisätään yksilö- tai tiimiprosessipaketteihin
 • Toteutettavien Campien kokonaisuus räätälöidään kohderyhmille/yrityksille
 • Kysy lisää!

Varaa aikasi maksuttomaan GLOWUP-esittelyyn

Voit tilata maksuttoman 30-60 min. GLOWUP prosessin esittelyn itsellesi tai organisaatiollesi! Esittely onnistuu eri tavoin: videona, esitteenä, webinaarina, kasvokkain tilanteen salliessa. Kysy siis, lisää kerromme työskentelystä, sovellutuksista ja referensseistä mielellämme.