THEWIND coaching-palvelut

THEWIND SPACE Coaching johtamisen valmennuspalvelut
THEWIND GLOWUP From being to doing kehittämismenetelmän prosessitoteutukset
THEWIND CO-ACTIVE Coaching yksilövalmennukset
THEWIND LIFT hyvinvointianalyysi ja valmennukset
THEWIND SOUND viestintävalmennukset

Valmennusta yksilöille, tiimeille, yrityksille ja organisaatioille

Valmennus voi olla yksilön ja organisaation tukena työelämän ja muiden elämänalueiden kehittämisessä. Coaching-palveluissa on tärkeää, että asiakas tunnistaa ja tietää millaisesta palvelusta on kysymys.

Jokaisen  yksilöasiakkaan kanssa tehdään valmennuksesta molemminpuolinen kartoitus ja ensimmäinen coaching-tapaaminen on maksuton. Coaching-suhde on hyvin henkilökohtainen, onkin tärkeä löytää itselleen ja omaan tilanteeseensa sopiva valmentaja ja lähestymistapa. Joten asiakas voi päättää kartoituksen jälkeen, kuinka jatkaa.

Yritysten tiimeille, yksiköille tai koko organisaatiolle laaditaan yhteistyössä tilaajan kanssa soveltuva valmennusohjelma. Laajempiin valmennuskokonaisuuksiin nimitetään Thewind Coaching -palveluiden lukuun tarvittaessa useita eri valmentajia.

Thewind Coaching -valmennukset soveltuvat painotuksen mukaan sekä johtajille, esimiehille ja yrittäjille että toimihenkilöille ja tuotannon henkilöille. Coaching-palveluissa on siis vaihtoehtoja prosessin laajuudessa, kestossa, menetelmän painopisteissä ja käytännön toteutuksissa. Kysy lisää!

1. THEWIND SPACE Coaching johtamisen valmennuspalvelut

THEWIND Space valmennukset ovat tarjolla syksystä 2018 lähtien tuotteistettuna kokonaisuutena. Nämä valmennukset on suunnattu erityisesti yrittäjille, johtajille, esimiehille sekä asiantuntijoille, joilla on tavoitteena uudistua tai fokusoida toimintaansa. Valmennusprosessi kasvattaa omaa potentiaalia, tuo tilaa uudelle ajattelulle, luovuudelle ja toiminnalle. Se laajentaa tai kirkastaa sekä konkretisoi yksilön, tiimin tai yrityksen ajankohtaisia teemoja ja sanomaa – parantaa siis vaikuttavuutta. THEWIND Space valmennuspaketti sisältää asiakkaalle tuotettavan räätälöidyn dokumentaation – Personal Space Concept File. Kysy lisää!

THEWIND Space valmennukset hinnoitellaan joko yksilöille tai kokonaisuuksina: yksilöpaketti on 1 + 6 kertaa / 2000.- / hlö. Kysy tiimi- tai yritystarjousta erikseen. Teemapäivävalmennukset ovat 390.- / kerta. Ensimmäinen valmennuskerta on maksuton ja se ei sido kokonaisuuteen. Hinnat per/henkilö, hintoihin lisätään alv.

2. GLOWUP-menetelmän toteutukset

GLOWUP on laaja-alainen ja monivaiheinen kehittämisprosessi yksilöille ja yritysten henkilöstölle, jonka osana osallistujat saavat henkilökohtaista ja ryhmävalmennusta. Menetelmä on suomalainen ja se on kehitetty asiantuntijayhteistyössä psykologian, filosofian ja johtamisen asiantuntijoiden kanssa. Prosessissa osallistujien käsitys itsestään ja mahdollisuuksistaan omassa toimintaympäristössään laajenee. GLOWUP Base-prosessi voi kestää viidestä kuukaudesta yli vuoteen, se jakautuu neljään teemajaksoon. Siitä on olemassa myös lyhyempi, noin kuukauden kokeilujakso. Löydät sivuiltani lisätietoa menetelmästä www.thewind.fi/glowup ja tietoa myös sivuilta  www.glowup.fi 

GLOWUP hinnoitellaan jakso- tai kokonaisuuskohtaisesti: yksi erillinen jakso on 590.- / 4 jaksoa 1960.- / yli 10 hengen yritystiimi 390.-/jakso. Hinnat per/henkilö, hintoihin lisätään alv. Kysy tarjousta kokonaisuudesta.

3. CO-ACTIVE Coaching model -yksilövalmennukset

Toteutan valmennuksia myös kansainvälisesti tunnetun CTI CO-ACTIVE Coaching -mallin periaatteiden ja työkalujen mukaan. Olen kansainvälisesti koulutettu CO-ACTIVE Coach. Malli vastaa hyvin yksilöiden, yritysten tai yhteisöjen dynaamisiin ja jo tunnistettuihin valmennus- ja kehittämistarpeisiin. Valmennusohjelmassa on yksilötapaamisia, arjen työkaluja sekä teemapäivävalmennuksia ryhmissä. Lue menetelmästä sivuiltani ja tietoa myös sivuilta www.coactive.com

CO-ACTIVE yksilövalmennus hinnoitellaan pakettina: yksi kokonaisuus on 1 + 4 kertaa / 1000.- / hlö. Kysy tiimi- tai yritystarjousta erikseen. Teema-aamut tai -illat ryhmille 90.-/kerta. Ensimmäinen valmennuskerta on maksuton ja se ei sido kokonaisuuteen. 2018 syksyllä varatut paketit -50% normaalihinnasta. Alennus liittyy kansainväliseen CTI sertifiointiohjelmaan osana alennettuja valmennuspaketteja. Hinnat per/henkilö, hintoihin lisätään alv.

4. THE WIND LIFT hyvinvointianalyysi  ja valmennukset

Hyvinvointivalmennukseni alkaa HRV Hyvinvointianalyysistä eli sydämen sykevälivaihtelumittauksesta. Se on stressi- ja palautumistason henkilökohtainen “kuumemittari”. Kolmen vuorokauden mittainen, sykevälivaihteluun pohjautuva mittaus tehdään  kotimaisella huipputarkalla EKG-pohjaisella anturilla. Mittaus lisää tietoisuutta omasta hyvinvoinnista ja tuo työkaluja sen ylläpitämiseen ja kehittämiseen analyysin pohjalta luotujen yksilöllisten ohjeiden avulla.  Henkilökohtaisessa valmennusosuudessa otetaan huomioon myös viestintä- ja vuorovaikutustilanteisiin liittyvän kuormitus- ja stressitason tarkastelu. Lisätietoja www.livtec.fi

Hyvinvointianalyysi hinnoitellaan yksilöille: yksi kolmen päivän analyysi purkuineen ja raportteineen on 199.-/ hlö. Tai muissa valmennusohjelmissa mukana oleville 99.-/hlö. Kysy yksilö-, tiimi- tai yritystarjousta erikseen. Hyvinvoinnin avoimet teemapäivävalmennukset toteutuvat lisäksi muutaman kerran vuodessa. Hinnat per/henkilö, hintoihin lisätään alv.

Sykevälivaihtelumittauksen jälkeen saat henkilökohtaisen yhteenvedon ja ehdotuksen hyvinvointisi edistämisestä ja voit päättää haluatko osallistua laajempaan hyvinvointivalmennukseen tai johonkin muuhun valmennusohjelmaan.

5. THEWIND SOUND viestintävalmennukset

Viestintävalmennus tähtää oman henkilökohtaisen viestintäsi kehittämiseen ja se kirkastaa myös yrityksen tai organisaation tapaa viestiä. Valmennuksen tavoite ja kesto räätälöidään tarpeesi mukaan. Kysy lisää!

Katso teemapäivien ajankohtia kalenterista.
Kaikki valmennukset saatavissa suomen- ja englanninkielellä

Coaching also in English

I am happy to do coaching or mentoring also in English.

CONTACT | YHTEYDET