Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä: THEWIND Oy
Aittokalliontie 6, 40400 Jyväskylä, www.thewind.fi
Vastuuhenkilö/yhteyshenkilö: Tuuli Kirsikka Pirttiaho, tuulikirsikka@thewind.fi
Rekisterin nimi: Yrityksen sähköpostirekisteri ja asiakasrekisteri

Henkilötietoja rekisterissä käytetään yrityksen asiakassuhteiden hoitamiseen, hallintaan ja asiakasviestintään, sekä yritysviestintään ja markkinointiin. Asiakasrekisterin tarkoitus on asiakasprojekteihin ja -palveluihin liittyvien toimenpiteiden hoitaminen. Markkinointi-, viestintä- ja tiedotustarkoituksiin perustuvasta sähköpostirekisteristä voidaan asiakkaan omalla päätöksellä poistaa hänen tietonsa.

Rekisteriin tallennetaan henkilöiden nimi, yhteystiedot (edustamansa yritys, postiosoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet) sekä asiakkuuden hoitamiseen liittyvät tiedot: asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä, toimeksiantojen hoitamiseen, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot, sekä muut toimenpiteet asiakassuhteen ylläpitämiseksi.

Tietolähteinä ovat asiakkaan itsensä antamat tiedot. Asiakasrekisteritietoja tai sähköpostirekisteritietoja ei luovuteta yleisesti  muille tahoille. Tiedot on tallennettu yrityksen sähköpostijärjestelmään ja paikallisille työasemille. Rekisterin tietoturva on järjestetty standardilla tavalla. Tiedostojen avaamiseen ja käyttöön vaaditaan tunnus ja salasana.

Ainoastaan rekisteristä vastaavalla henkilöllä on pääsy kaikkiin rekisterin sisältämiin tietoihin. Pääsy rekisterin tietoihin edellyttää henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan antamista. Laskutusta hoitavalla henkilöllä on pääsy asiakkuuden laskutukseen ja perintään liittyviin tietoihin.