GLOWUP | From being to doing

GLOWUP muuttaa tekemisen

GLOWUP-toteutukset 

GLOWUP on kehittämismenetelmä ja ohjelma – prosessi joka keskittyy yksilöihin. GLOWUP tarjoaa vaikuttavan ja käytännönläheisen mallin itsensä kehittämiseen ja uudistumiseen. Tulokset ovat hyödyllisiä yksilöille itselleen, työyhteisöille tai elämässä yleensä. GLOWUP-menetelmä syntyi viestintäkonsultin ja psykologin yhteistyönä vastaamaan työelämän jatkuviin muutoksiin, joissa ihmisten on löydettävä oma osaamisensa, fokuksensa ja tarinansa yhä uudelleen. GLOWUP-ohjelma vahvistaa itsetuntemusta, vuorovaikusta ja viestintää sekä johtamista ja päätöksentekoa, ja tuo uusia voimavaroja yksilöiden ja sitä kautta yhteisöjen toimintaan. Lue lisää sivuiltani.

GLOWUP is a development method and a program – process that focuses on individuals. For one’s individual development and change potential GLOWUP is proven to be an effective approach. GLOWUP’s results benefit people themselves as well as their teams, organizations and  even larger communities. Method has been created together by communications consultant and psychologist, mainly for work-life change situations. Program strengthens self-knowlege, communication, decision making and leadership. It brings new resources for everyday life and work.