Yritysten menestyminen on yhteinen missio

Perspektiiviä ja työkaluja

Olen yrityskehittäjä. Vaikka on vaikea itse uskoa, niin kolme vuosikymmentä on kulunut erilaisissa liike-elämän tehtävissä ja sen kehittämisen parissa. Olen ollut mukana mm. markkinoinnin ja viestinnän yrityksissä, start-upien johdossa, konsulttina suuremmissa yrityksissä ja yritysverkostojen kehittäjänä mm. yrittäjäjärjestössä ja monissa muissa yritysyhteisöissä. Tarjoan monipuolista kokemustani ja osaamistani yritysten, johdon ja kehittämisen konsulttina – tai hallitustyössä. THEWIND SPACE tarjoaa ikäänkuin tilaa ja työkaluja ajatella strategioita tai toimintoja uudella tavalla ja uudesta perspektiivistä.

Strategiaa ja konsepteja

Kehittämisen alueelleni kuuluvat mm. strategiat, erilaiset projektit ja projektikokonaisuudet sekä muutosprosessit. Viestintä- ja mainostoimistokokemuksestani johtuen hallitsen myös luovan ja konseptisuunnittelun sekä viestinnän työt laaja-alaisesti, perinteisestä digitaaliseen. Rohkenen sanoa, että hallitsen eri toimialojen perusasiat kattavasti ja joitakin aloja erityisasiantuntijana ja kansainvälisestikin – kokemusta on kertynut siis jalostusteollisuudesta kulttuuritapahtumiin ja kaikkea siltä väliltä.

Olen mukana myös liiketoiminnan, palveluiden ja asiakkuuksien kehittämisprojekteissa, sekä johdon konsulttina että operatiivisissa vaiheissa. Usein kehittäminen liityy myös organisaatioiden rakenteisiin sinänsä tai tiimien toiminnan kehittämiseen. Tällöin kuvaan astuu konsultoinnin ja kehittämisen työhön lisäksi couchaaminen.

Hyvä hallinto ja läpinäkyvät prosessit tukevat yritysten menestymistä

Ajankohtainen kehittämisprojekti, jossa olen tiiviisti mukana liittyy yrityskehittämiseen juridiikan alueella. WINSTONE Service on hyvän hallinnon, sen osaamisen ja prosessien kehittämis- ja ylläpitopavelu, joka soveltuu mm. pk-yrityksille ja suuremmillekin organisaatioille.

Olen mukana Järvinen & co asianajotoimisto WinLaw:n WINSTONE-tiimissä kehittämässä palvelua ja tuotetta. WINSTONE vastaa yritysten hyvän hallinnon vaatimusten täyttämiseen modernilla ja joustavalla tavalla. Se ottaa huomioon myös henkilökunnan osaamisen ja työprosessit – sekä mahdollisuudet – hallinnon kehittämisen osana. Kysy lisää tai tilaa palvelun esittely. Kerromme mielellämme lisää – matalalla kynnyksellä – ja olemme kiinnostuneet siitä kuinka voimme auttaa sinua.

Voit kysyä muista projekteistani ja referensseistäni tarkemmin

Tuuli Kirsikka Pirttiaho
CEO, Coach, Consultant
THEWIND Oy
tuulikirsikka@thewind.fi
p. +358 40 501 1501