THEWIND GLOWUP

Kehittämismenetelmä- ja prosessi

GLOWUP muuttaa tekemisen

GLOWUP keskittyy yksilöihin. Se on kehittämismenetelmä, joka tukee yksilön kykyä ottaa paremmin vastuuta omista teoista työssä ja elämässä. Menetelmän tulokset näkyvät vaikuttavampana toimintana, rohkeampina päätöksinä, uusina verkostoina ja viestinnän kehittymisenä. GLOWUP-työskentely tukee yksilön kykyä toimia ryhmässä ja organisaatiossa avoimemmin ja tasapainoisemmin, omaa toimintaa aktiivisesti arvioiden.

GLOWUP soveltuu yksilöiden henkilökohtaisiin kehittämistarpeisiin sekä yritysten ja yhteisöjen kehittämiskokonaisuuksiin. Sen tuottamat muutokset ovat hyödyllisiä yksilöille itselleen, organisaatioiden menestymiselle sekä yritysten kasvulle. GLOWUP nopeuttaa muutosprosessia ja tekee siitä konkreettisempaa. Se käynnistää ja tukee muutoksen alkua turvallisesti, kehittää yksilöiden ja yhteisön tapaa rakentaa toimia ja viestiä. Menetelmä vahvistaa yksilön kykyjä ottaa vastuuta kehittämällä itsetuntemusta, se tuo voimavaroja sekä uusia konkreettisia työkaluja omien tekojen vaikuttavampaan suuntaamiseen.

GLOWUP-menetelmä yhdistää psykologisen, viestinnällisen, toiminnallisen ja filosofisen näkökulman useiden eri harjoitusten, kokeilujen ja arjen tekemisen äärellä –  vaikuttavalla tavalla.

Neljän teeman perusohjelma GLOWUP BASE-PROSESSI

Perusprosessissa on neljä teemaa, joissa perehdyt menetelmän eri näkökulmiin ja työkaluihin henkilökohtaisen ohjauksen, GLOWUP-työkalujen, oman työskentelysi ja GLOWUP-ryhmäpäivien kautta. Vaiheet:

AWAKENING-herääminen
FINDING-löytäminen
BUILDING-suuntaaminen
SHARING-vahvistaminen

AWAKENING-vaiheessa keskityt etsimään ja löytämään niitä kysymyksiä, joihin haluat GLOWUP-prosessin aikana perehtyä. FINDING-vaiheessa havaitset tarkemmin mitä tapahtuu ja löydät lisää informaatiota toiminnastasi. BUILDING-vaihe ohjaa sinua suuntaamaan konkreettiseen uuteen toimintaan. SHARING-vaiheessa vielä vahvistat toimintaasi, viestintääsi ja vaikuttavuuttasi. Jokaisessa GLOWUP-vaiheessa kokeilet jotakin sinulle uutta tekemisen muotoa. GLOWUP perustuu omaan tilanteeseesi, sinulle tärkeiden elämän ja työelämän teemoihin. GLOWUP soveltuu johtajille ja esimiehille sekä koko henkilöstölle, eläköityvälle tai suuntaa hakevalle nuorelle. Kenelle tahansa.

Yleisimpä teemoja ovat

 • Jaksaminen, voimavarat, muutoksen hallinta
 • Uuden suunnan etsiminen, osaamisen kirkastaminen, uusien ideoiden löytäminen
 • Rohkeammat päätökset ja teot, eteenpäin pääseminen, uudistuminen
 • Verkostot, viestintä ja vuorovaikutus, sitoutuminen johonkin merkitykselliseen tavoitteeseen

GLOWUP-prosessi käynnistyy yksilöllisellä ohjauksella ennen ryhmäpäivää. Varaathan oman aikasi noin 1,5 tunnin ohjaukseen noin kaksi viikkoa ennen GLOWUP-päivää. Ohjelman voi toteuttaa 4-8 kuukaudessa, riippuen omasta aktiivisuudestasi ja aikatauluistasi.

Sisältöjä

 • GLOWUP-materiaalipaketti: menetelmäkirja,  työkalut (n. 50 kpl) ja päiväkirja
 • 4-8 henkilökohtaista GLOWUP-ohjausta 1,5 tuntia kerrallaan tarpeesi mukaan, myös etäohjaus mahdollinen
 • 4 GLOWUP BASE -ryhmäpäivää
 • Lisäksi laskutetaan mahdolliset lounaskustannukset

Muita sovellutuksia prosessista

Suosittelen GLOWUP-prosessia pitkäkestoisena mutta keskeytymättömänä yksilöllisenä kokonaisuutena. Palautteiden perusteella siitä on parhaiten voinut hyötyä kokonaisuutena. Tarjoan kuitenkin muita vaihtoehtoja

GLOWUP NEXT -jatkojakso

Ennen jatkojaksoa olet jo käynyt GLOWUP-peruprosessin läpi, mutta haluat ehkä uudelleen syventyä johonkin aiheeseen tai olet löytänyt jonkun uuden asian, johon voit hyödyntää prosessia. Jatkojaksoon kuuluu valintasi mukaan GLOWUP-ryhmäpäiviä ja jokaiseen jaksoon 2 henkilökohtaista ohjausta. Jatkojaksoilla on mahdollisuus painottaa esim. tarinasi muotoilua, joka on perusjakson aikana kirkastunut.

 • AWAKENING: Oman toiminnan kirkastaminen, itsekokemuksen lähteet
 • FINDING: Kohti tarkempaa havaitsemista, yhä syvempää kuulemista ja ymmärtämistä
 • BUILDING: Päätöksenteon hauskuus, kokeiluista uusiin valintoihin ja tapoihin, projektin suunnittelu
 • SHARING: Viestintäsi elementit, esiintymisestä vuorovaikutukseen, vaikuttavuuteen sekä yhteisen tarinan rakentamiseen ja sitoutumiseeen

GLOWUP CAMP – kahden päivän intensiivijakso

GLOWUP CAMP, syventävä ohjelma, soveltuu erityisesti heille, jotka ovat osallistuneet GLOWUP BASE -ohjelmaan mutta voit tulla mukaan myös ennen BASE-ohjelmaa. CAMP on nimensä mukaisesti kahden päivän GLOWUP-leiri upeassa paikassa, jossa syvennyt omaan GLOWUP-aiheeseen ja omaan GLOWUP-prosessiin. Leirillä saat syventävää materiaalia, vuorovaikutat muiden GLOWUP-osallistujien kanssa ja saat henkilökohtaista ohjausta. CAMP -ohjelmaan kuuluu myös 2 henkilökohtaista ohjausta. Hinnoittelu osana GLOWUP-perusprosessia sama kuin perusjakson (lisäksi laskutetaan majoitus- ja ateriakustannukset).

GLOWUP-Prosessin hinnat 2019

GLOWUP-kokeilu/aloitusjakson hinta on 290.-
GLOWUP prosessikokonaisuuden 3 muuta jaksoa 390.-/jakso
GLOWUP NEXT -jakson hinta 240.-/jakso
GLOWUP CAMP osana prosessia 390.-/ erillisenä 490.-

Hinnat koskee Thewind Oy:n tuottamia GLOWUP-prosesseja. Hintoihin lisätään alv. Kysy tarjousta myös henkilökohtaisesta tai ryhmän kokonaisuudesta. Kysy myös työttömyys-, opiskelija- tai eläkeläisalennusta.

GLOWUP Business

Yrityksille ja ryhmille suunnattu GLOWUP-prosessi, joka räätälöidään osaksi asiakkaan muuta kehittämistyötä tai hyvinvointiprosesseja.
Lue lisää. 

Ilmoittaudu mukaan GLOWUP-ohjelmiin

Ilmoittautuminen ohjelmiin tai kysy lisää:
GLOWUP founder and guide Tuuli Kirsikka Pirttiaho, p. 040 501 1501, tuulikirsikka@thewind.fi
Please ask material package in English.

Tutustu tarkemmin GLOWUP-menetelmään ja taustoihin osoitteessa

WWW.GLOWUP.FI