THEWIND development

CONSULTING | KONSULTOINNIT
DEVELOPMENT | KEHITTÄMINEN
MANAGEMENT | JOHTAMINEN
STRATEGY | STRATEGIA
PROJECTS | PROJEKTIT

Palveluita, johtamiseen, strategiaan, viestintään, kehittämistyöhön ja projekteihin

Kuinka usein olet kuullut lauseen: taas täällä kehitetään jotakin, mutta milloin saa oikeasti tehdä? Kehittämisen kehä on vaikuttava kun se on oikeassa tekemisessä kiinni. Irralliset kehittämisprojektit jäävät usein kehitystyön asteelle, vaikka niilläkin on jonkinasteinen merkitys. Parhaimmillaan kehittäminen on prosessimaista, innostavaa, vuorovaikutuksellista, avointa, tuntuvaa ja näkyvää. Juuri koskaan se ei ole valmista. Harvoin kehittymisestä kertoo vain valmis raportti – ihmisten uudenlainen toiminta, liike ja puhe kertovat sen paremmin. Paikallaan polkeminen on kehittymisen vastakohta.

Kokemuksellinen kehittäminen

Kehittäminen voi koskea kokonaisvaltaisesti strategiaa, johtamista, liiketoimintaa, laatua, viestintää, osallistumista ja vastuullisuutta. Kehittämisen tapoja, taktiikoita ja strategoita voi olla useita. Oma kehittämisen näkökulmani on usein viestinnällinen, visualisoiva, osallistava sekä kokemuksellinen ja konkreettinen.

Kehittämismenetelmät riippuvat tarpeesta ja aikataulusta. Kehittäjä- ja johtajakokemukseni ovat tuoneet menetelmäkoriini runsaasti vaihtoehtoja. Mm. strateginen johtoryhmätyöskentely, riippumaton selvitystyö, osallistuva asiantuntijuus, erilaiset fasilitointimenetelmät ja sparraukset, kehittämistiimien projektointi tai asiakkaiden ja verkostojen co-creation -mallit ovat kehittämisen erilaisia toteuttamismuotoja.

Kehittymistä tapahtuu myös passiivisesti, mutta johdetulla kehittämisellä voidaan vauhdittaa ja suunnata paremmin. Usein on ensin määriteltävä  mitä kehitetään, jos tavoite on selvä mutta keinot eivät. Toisaalta joskus tavoite on hämärä ja silloin on määriteltävä se ensin. Sitten tehdään kehittäminen näkyväksi ja kokemukselliseksi – oikeaksi tekemiseksi.

Yritysjohdon tai tiimien sparraus

Ulkopuolisen näkemys ja osallistuminen yritysten hallitusten, johtoryhmien tai tiimien toimintaan auttaa varsinaista ryhmää näkemään oman toimintansa objektiivisemmin ja monipuolisemmin. Tarjoan ulkopuolista näkemystä advisor-roolissa ja sparrauksessa erityisesti viestintäpainotuksella.

Hinnoittelu

Tarjoan kehittämisen palveluita joustavasti urakka-, tunti-, päivä-, kuukausi- tai vuosisopimusperusteisesti riippuen tarpeestanne. Kysy tarjousta!

Development process

Short version in English. Development works best when it is connected well to real life and work.  Development should be more like inspirational process; communicative, open,  transparent and recognizable.  I’m happy to tell more about my methods and references in development processes.

 

Go and Do – ketteriä projekteja

Go and Do! Joskus pitää vain mennä ja tehdä. Kun tarvitset apua projektien läpivientiin, voin olla apuna määrittelyssä, suunnittelussa, toteutuksen tukena tai ulkoistettuna projektipäällikkönä, erityisesti viestinnän painopisteellä. Projektin tasoa voi nostaa sisäisen, ulkoisen tai lopputuotteen laadun näkökulmasta. Parhaimmat projektit yltävät kaikilla osa-alueilla korkeaan tasoon. GAD go and do asenteena kuvastaa itselleni vastuullisesti mutta ketterästi,  joustavasti mutta mutkattomasti etenevää projektia tai strategiaa. Let’s go and do.

Sometimes you just have to go and do. Projects may have use for better conceptualizing, resource planning, communication planning or realization. The best projects have large quality spectre: inside and outside process quality as well as the final result quality. For me GAD Go and do attitude reflects responsible but gadget, flexible but non-complicated project delivery or strategy. I invite you to talk more about this with me. Let’s go and do.

Blogista voit lukea minua puhuttelevista kehittämisen teemoista.

BLOG.

CONTACT | YHTEYDET